Qigong

What is qigong?

Taoist meditation

Master Xu Mingtang

Taoist meditation in qigong practice

What is ZY qigong?

Qigong healing- Image medicine

Zhong Yuan qigong instructors

Qigong Stage 1-Relaxation. August 2021

Qigong kurs i Mellerud 12 oktober

Course in Sweden September/2019

Yi Jin Jing

Grundkurs i Qigong 15 februari i Mellerud

Qigong kurs i Mellerud 16 november