Inspirerande hälsokväll. Tema- stress, utmattning, depression

Vad kan vi göra för att öka motståndet mot stress, reversera utmattning, befria sig från oro, ångest, depression, nedstämdhet etc.?

På kvällen i en oförmell omgivning ska vi utforska om hur vi kan hjälpa oss själva på ett naturlig sätt för att hantera stress lättare, återställa bättre sömn, skapa mer energi i vardagen, vara lyckligare med livet.

Vi skal lära några andnings övningar- qigong meditationer.  Det är flera grund varför andnings övningar hjälper mot oro och sömnlöshet. Vi praktiserar mindfulness- lugnar sinnen, och samtidig kommer djupare igenom energiblockeringar som är orsaken för symtomen.  Ved hjälp av qigong övningar öppnar vi energikanaler för fritt energiflöde och på ett mycket naturligt sätt läker kroppen sig själv, återställer energi i organer och energibaner. Samtidig symtomen som trötthet, nedstämdhet, sömnlöshet försvinner själv. Mer energi i kroppen da blir det mindre ångest, oro, nedstämdhet. I kinesisk medicin är depressionen en symtom på låg energi i kroppen.

Vi ska också prata om örter, extrakter, aminosyror, etc. för stresshantering, bättre sömn och minne, klarhet i sinnet, mer energi. Naturliga läkemedel från växtriket hjälper till att förändra biokemin i hjärnan, ändra och öka energi. Detta påverkar tankar, mod etc. blir det lättare att acceptera och lösa problemer, sparar mer energi för att göra det. Vi ska prata om några adaptogener – örter som återställer homeostasis eller balansen i kroppens kemien: mineraler, vitaminer, hormoner, neurotransmitter osv. Om det är för mycket av det – minskar, om det är för lite – ökar. Fortfarande kan påverka var individ mycket annorlunda.

Påmelding till Jolita via email: jolitatolk@hotmail.com

eller sms: 0731548140

Vägbeskrivning skickas med anmälning.

20 februari kl.18.00.-20.00 I Mellerud (Åsebro)

Din investering : 150 kr.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *